Επικοινωνία

Διεύθυνση: 

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Κωστακιοί Άρτας
Τ.Κ. 47150
Ταχ. Θυρίδα 110
email: gradsce@teiep.gr
Τηλ. Επικ. : 2681050334 (Γραμματεία ΠΜΣ)
Τηλ. Επικ. 2 : 26810 50499, 50341 (Γραμματεία Τμήματος)