Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών

Ανακοίνωση επιλογής εισακτέων ΠΜΣ

Η αξιολόγηση και επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 26/09/2019. Η επιλογή των εισακτέων στο ΠΜΣ θα ανακοινωθεί μέσω στης ιστοσελίδας.