ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ  Ίδρυσης

Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύτος (Τ.Ε.Ι) Ηπείρου με τίτλο «Μηχανικών Η/Υ και Δικτύων» με νέο τίτλο: «Π.Μ.Σ Πληροφορικής και Δικτύων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

Κατεβάστε το ΦΕΚ