Χειμερινό Εξάμηνο

 

 

 

 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15.00-16.00

104.​​ Ανάλυση δεδομένων με κλασσικές τεχνικές και με τεχνικές μηχανικής μάθησης

(Φουτσιτζή)

102.​​ Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων και ενσωματωμένα συστήματα​​ ​​ 

(Γλαβάς )

102.​​ Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων και ενσωματωμένα συστήματα​​ ​​ 

(Δουμένης)

105. Αλγόριθμοι και προχωρημένες δομές δεδομένων.

(Γκόγκος)

103.​​ Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες

(Στεργίου – Μαργαρίτη)

16.00-17.00

104.​​ Ανάλυση δεδομένων με κλασσικές τεχνικές και με τεχνικές μηχανικής μάθησης

(Φουτσιτζή)

102.​​ Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων και ενσωματωμένα συστήματα​​ ​​ 

(Γλαβάς )

102. Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων και ενσωματωμένα συστήματα​​ ​​ 

( Δουμένης)

105.​​ Αλγόριθμοι και προχωρημένες δομές δεδομένων.

(Γκόγκος)

103.​​ Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες

(Στεργίου – Μαργαρίτη)

17.00-18.00

105. Αλγόριθμοι και προχωρημένες δομές​​ δεδομένων.

(Στύλιος)

104. Ανάλυση δεδομένων με κλασσικές τεχνικές και με τεχνικές μηχανικής μάθησης

(Αδάμ)

101. Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων​​ (Αγγέλης, Αντωνιάδης, Τζάλλας)

101.​​ Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων​​ (Αγγέλης, Αντωνιάδης, Τζάλλας)

103.​​ Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες

(Στεργίου – Μαργαρίτη)

18.00-19.00

105. Αλγόριθμοι και προχωρημένες δομές δεδομένων.

(Στύλιος)

104.​​ Ανάλυση δεδομένων με κλασσικές τεχνικές και με τεχνικές μηχανικής μάθησης

(Αδάμ)

101. Προηγμένες τεχνικές​​ επεξεργασίας σημάτων​​ (Αγγέλης, Αντωνιάδης, Τζάλλας)

101.​​ Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων​​ (Αγγέλης, Αντωνιάδης, Τζάλλας)

103.​​ Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες

(Στεργίου – Μαργαρίτη)

 

Κατεβάστε το πρόγραμμα Μαθημάτων (Χειμερινό Εξάμηνο)