Αίτηση Εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Αγαπητοί Μεταπτυχιακοί Φοιτητές,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Πληροφορικής και Δικτύων» του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η αίτησή σας για να συμμετάσχετε στο  Μεταπτυχιακό, έχει γίνει δεκτή σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος της 25/9/2019.

Απαιτείται πλέον να συμπληρώσετε τα επισυναπτόμενα έντυπα (Αίτηση εγγραφής,  Υπεύθυνη Δήλωση, Δήλωση Ενημέρωσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων) και να τα υποβάλλετε στη γραμματεία του τμήματος συνοδευόμενα από έντυπο ταυτοπροσωπίας μέχρι την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019.

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15.00 θα πραγματοποιηθεί υποδοχή και ενημέρωση των μεταπτυχιακών, στο αμφιθέατρο του τμήματος, όπου είναι απαραίτητη η συμμετοχή σας.

Με εκτίμηση,

Χρυσόστομος Στύλιος

Διευθυντής ΠΜΣ «Πληροφορικής & Δικτύων»