Γίνε ειδικός

Ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων σε επιστημονικούς τομείς, που σχετίζονται με τα πεδία της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων

Ενίσχυση Των Γνώσεων

Προσφέρει επικαιροποίηση και ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών του τομέα της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων

Επιπλέον Γνώσεις

Πρόσθετες μορφές εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών (σεμιναριακές εισηγήσεις από εξειδικευμένους καθηγητές, ερευνητικές εργασίες, κ.α.)

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Δίκτυα»

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της, παρέχοντας στους φοιτητές δυνατότητες ειδίκευσης σε επιλεγόμενα μαθήματα, και ανάπτυξης ερευνητικών δεξιοτήτων σε επιστημονικούς τομείς, που σχετίζονται με τα πεδία της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων. Παράλληλα, το Π.Μ.Σ. προσφέρει επικαιροποίηση και ενίσχυση των γνώσεων των επαγγελματιών του τομέα της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και των Δικτύων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα.