Ανακοίνωση για το Μάθημα “Κρυπτογραφία & Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων”

Αγαπητοί  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές,

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Κρυπτογραφία & Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων» καλούνται να υλοποιήσουν την εργασία που έχει αναρτηθεί στο περιβάλλον της ασύγχρονης μέχρι το επόμενο μας διαδικτυακό μάθημα στις 24/2 .

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό όπως οι διαφάνειες των διαδικτυακών μαθημάτων καθώς επίσης και ότι αρχείο χρειάζεστε για την υλοποίηση της εργασίας είναι αναρτημένο στο περιβάλλον του μαθήματος στην ασύγχρονη τηλεκπαίδευση .

Στη διάθεσή σας ,
Η γραμματεία του ΠΜΣ