Αναπλήρωση μαθήματος “Δίκτυα κορμού και δίκτυα πρόσβασης” στις 14/6/2022

Την Τρίτη 14/6/2022 στις 15:00-18:00 θα αναπληρωθεί η διάλεξη του μαθήματος “Δίκτυα κορμού και δίκτυα πρόσβασης” με διδάσκουσα την κ. Μαργαρίτη που χάθηκε λόγω της αργίας στις 13/6/2022.

Χ. Γκόγκος