Διαδικτυακά Μαθήματα

Αγαπητοί  Μεταπτυχιακοί Φοιτητές,

Το μεταπτυχιακό θα συνεχίσει κανονικά με διαδικτυακά μαθήματα που θα διεξάγονται online, τις αντίστοιχες ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, ξεκινώντας από σήμερα, με το μάθημα Κρυπτογραφία & Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων.

Θα σας στείλουμε περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες στο προσωπικό σας email.

Στη διάθεσή σας ,
Η γραμματεία του ΠΜΣ