Διδασκόμενα Μαθήματα Ακαδημαικού έτους 2020-2021

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών , ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα, πέντε (5) στο Α’ εξάμηνο  και πέντε (5) στο Β’ εξάμηνο .

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α’ εξαμήνου είναι:

Διδασκόμενα Μαθήματα Ακαδημαικού έτους 2020-2021 (Χειμερινό Εξάμηνο)

Στο​​ Β’ εξάμηνο σπουδών ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται να επιλέξει πέντε (5) μαθήματα από τα παρακάτω προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.

Διδασκόμενα Μαθήματα Ακαδημαικού έτους 2020-2021( Εαρινό Εξάμηνο)

Στο Γ΄ εξάμηνο πραγματοποιείται η εκπόνηση και υποστήριξη της Διπλωματικής εργασίας.

Διπλωματική Εργασία

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Σε κάθε​​ εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής θα πρέπει να συμπληρώνει συνολικά τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Έτσι στη λήξη του Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)