Διπλωματική Εργασία με θέμα : Διαδικτυακή Εφαρμογή Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Ε.R.P)

Την Τετάρτη 29/04/2020 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η Εξέταση της Διπλωματική Εργασίας του Μεταπτυχιακού φοιτητή Κωστακιώτη Βασίλειου με θέμα :Διαδικτυακή Εφαρμογή Συστήματος Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασμού (Ε.R.P)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη και μπορείτε να την παρακολουθήσετε μπαίνοντας στον παρακάτω σύνδεσμο https://bbb.kic.uoi.gr/b/bbb-ft4-3ga