Επικοινωνία

Επικοινωνία

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Κωστακιοί Άρτας, Τ.Κ. 47150, Ταχ. Θυρίδα 110

  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Κωστακιοί Άρτας, Ελλάδα

  • + 268 105 0334

  • gradsce@teiep.gr