ΦΕΚ  Ίδρυσης

 «Π.Μ.Σ Πληροφορικής και Δικτύων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

Κατεβάστε το ΦΕΚ

ΦΕΚ

Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κατεβάστε το ΦΕΚ