ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ  Ίδρυσης

 «Π.Μ.Σ Πληροφορικής και Δικτύων» του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας.

Κατεβάστε το ΦΕΚ