ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ος​​ Κύκλος

ΣΠΟΥΔΩΝ

Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

Master of ​​ ​​​​ 

Science

 

 

Πληροφορικής και Δικτύων

Informatics and Networks

 

Οδηγός Σπουδών (2021-2022)

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο​​ Ιωαννίνων

 

 

 

 

Άρτα 2021

 

 

Μαθήματα εξαμήνων

 

Στο πρώτο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν πέντε (5) μαθήματα γενικής κατεύθυνσης κοινά για όλους. Στο δεύτερο εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν πέντε (5) μαθήματα τα οποία είναι​​ κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία

Μαθήματα Α’ εξαμήνου

101. Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων (Υ)

102. Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων και ενσωματωμένα συστήματα (Υ)

103. Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες (Υ)

104. Ανάλυση δεδομένων με κλασσικές τεχνικές και με τεχνικές​​ μηχανικής μάθησης (Υ)

105. Αλγόριθμοι και προχωρημένες δομές δεδομένων (Υ)

Μαθήματα Β’ εξαμήνου

201. Λειτουργικά συστήματα, ταυτόχρονος και παράλληλος​​ προγραμματισμός (Ε)

202. Υπολογιστικά νέφη (Ε)

203. Κινητός και διάχυτος υπολογισμός (Ε)

204. Κρυπτογραφία και ασφάλεια​​ υπολογιστικών συστημάτων (Ε)

205. Συναρτησιακός και λογικός προγραμματισμός (Ε)

206. Βάσεις δεδομένων και εφαρμογές διαδικτύου (Ε)

207. Ευέλικτη Ανάπτυξη Λογισμικού (Ε)

208. Εξόρυξη μεγάλων δεδομένων (Ε)

209. Επιχειρησιακή έρευνα (Ε)

210. Ιατρική πληροφορική (Ε)

211. Επιχειρηματική ευφυία(Ε)

212. Υπολογιστική νοημοσύνη (Ε)

213. Διαδίκτυο των πραγμάτων και​​ edge​​ computing​​ (Ε)

214. Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (Ε)

215. Δίκτυα επόμενης γενιάς (Ε)

216. Δίκτυα κορμού και δίκτυα πρόσβασης (Ε)

217. Μοντελοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (Ε)

218. Προηγμένες τεχνικές ψηφιακής σχεδίασης​​ VLSI​​ (Ε)

219. Ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλών ταχυτήτων (Ε)

220. Προτυποποίηση και πιστοποίηση συστημάτων​​ SoC,​​ ASIC​​ &​​ FPGA​​ (Ε)

221. Εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (Ε)

Γ’ εξάμηνο

301. Διπλωματική (Υ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α’ εξάμηνο

101. Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βασικές Γνώσεις​​ 

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Α’ εξάμηνο

102. Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων και ενσωματωμένα συστήματα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βασικές Γνώσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατανόηση​​ σύγχρονων αρχιτεκτονικών και ενσωματωμένων συστημάτων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Βασικές Αρχές

 • Αρχιτεκτονικές Σετ Εντολών

 • Διασωλήνωση και επίδραση στην απόδοση​​ 

 • Εισαγωγή στις παράλληλες αρχιτεκτονικές υπολογιστών -​​ Superscalar​​ &​​ VLIW​​ επεξεργαστές

 • Μοντέλα​​ εκτέλεσης SIMD, MIMD,

 • Προχωρημένες ιεραρχίες μνήμης

 • Πρόβλεψη διακλάδωσης, εκτέλεση με υπόθεση, προ – προσκόμιση εντολών​​ 

 • Πολύ-προγραμματισμός ​​ / Πολύ-επεξεργαστές

 • Κατανάλωση ισχύος και αξιοπιστία

 • Υλοποίηση Ενσωματωμένων Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων

 • Υλικό ενσωματωμένων συστημάτων

 • Εργασία σχεδίασης και υλοποίησης ενσωματωμένου συστήματος

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομική εργασία (30%) και γραπτή εξέταση ​​ (70%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Εξομοιωτής Μικροεπεξεργαστή

 • Code Composer studio, Energia, GRACE

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • W.​​ Stallings, Computer Organization and Architecture, , 9th edition, 2012, ISBN 0132936330

 • J.L. Hennessy and D.A. Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, 4th edition, Morgan Kaufman, 2007, ISBN 0123704901

 • Κωνσταντίνος Καλοβρέκτης Βασικές δομές ενσωματωμένων συστημάτων ISBN 978-960-7996-48-0

 • Peter Marwedel, Embedded System Design ISBN: 978-94-007-0256-1 (Print) 978-94-007-0257-8 (Online)

 • Charalampos Doukas Building Internet of Things with the Arduino ISBN 1470023431

 

 

Α’ εξάμηνο

103.​​ Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βασικές Γνώσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να επεκτείνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριων σε θέματα​​ σύγχρονων δικτυακών τεχνολογιών. ​​ Συγκεκριμένα:

 • Λειτουργία προηγμένων πρωτοκόλλων δικτύου όπως χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων του σήμερα και του αύριο.

 • Να γνωρίζουν πρακτικά θέματα σχετικά με τεχνολογίες για τη διαχείριση των δικτύων .

 • Να εμβαθύνουν σε θέματα των πρωτοκόλλων ​​ μεταφοράς​​ TCP​​ /​​ UDP​​ και σε ζητήματα διαχείρισης μεγάλης κλίμακας δικτύων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Προηγμένες τεχνολογίες πρωτοκόλλων​​ 

  • Πρωτόκολλα ζεύξης δεδομένων, λειτουργίες,- απόδοση (έλεγχος λαθών, έλεγχος ροής, κλπ.).

  • Λειτουργίες του​​ TCP​​ πρωτοκόλλου, αρχές ελέγχου συμφόρησης στα δίκτυα,​​ AIMD,​​ TCP​​ αποφυγή συμφόρησης.

 • Τεχνικές διαχείρισης κίνησης​​ 

  • Νομός της Διατήρησης μέσης καθυστέρησης πακέτων, Αλγόριθμοι Leaky Bucket, Τεχνικές Round Robin ​​ (RR), Weighted Round Robin (WRR), Weighted Fair Queueing (WFQ), Θεώρημα Parekh-Gallager)

 • Τεχνολογίες ​​ Ethernet: Gigabit Ethernet, 10 Gbps Ethernet. Metro Ethernet.

 • Προηγμένες τεχνολογίες διαχείρισης δικτύων ( network address translation, multicasting, κ.α.)

 • Πλαίσιο διεπαφής εφαρμογών,​​ χρήση πρωτόκολλων ​​ μεταφοράς, παραδείγματα με​​ sockets

  • UDP Client/Server, TCP Client/Server

  • Εφαρμογές​​ 

 • Τεχνολογίες διαχείρισης της πληροφορίας σε μεγάλης κλίμακας δίκτυα (routing,​​ diffusing,​​ aggregating)

 • Δίκτυα οριζόμενα από το λογισμικό (Software​​ defined​​ networks​​ (SDN))

  • Βασικά στοιχεία των SDN, SDN Data, SDN Control planes, Interfaces (Open Flow).​​ 

  • Network Function Virtualization (NFV).

 • Συστήματα και πρότυπα ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αρχιτεκτονικές ασύρματων συστημάτων​​ ραδιοεπικοινωνιών. Ρυθμιστικά θέματα συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών - κεραιών

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση ​​ (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Προσομοιωτές, ADS, AWRD

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2004).​​ Δικτύωση​​ Υπολογιστών, Προσέγγιση από Πάνω προς τα Κάτω με Έμφαση στο Διαδίκτυο.​​ Γκιούρδας, Αθήνα.

 • Bonaventure, O. (2011). Computer Networking: Principles, Protocols, and Practice.​​ The Saylor Foundation.

 • Stallings, W. (2007). Data and computer communications.​​ Pearson Education India.​​ 

 • Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2007). Computer networks: a systems approach.​​ Elsevier.

 • Bertsekas, D. P., Gallager, R. G., & Humblet, P. (1992). Data networks (Vol. 2). New Jersey: Prentice-Hall International.

Α’ εξάμηνο

104.​​ Ανάλυση δεδομένων με κλασσικές τεχνικές και με τεχνικές μηχανικής μάθησης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βασικές Γνώσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η ανάλυση δεδομένων είναι η επιστήμη που​​ μετατρέπει την πληροφορία σε χρήσιμη γνώση. Αυτή η γνώση θα μπορούσε να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον κόσμο μας και σε πολλές περιπτώσεις να λάβουμε σωστές αποφάσεις. Αν και αυτός είναι πολύ ευρύς και μεγάλος στόχος, τα τελευταία 20 χρόνια έχει μειωθεί​​ το κόστος συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων, δημιουργώντας ένα ακόμα ισχυρότερο κίνητρο για τη χρήση εμπειρικών προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύψει ένα ευρύ φάσμα μεθόδων ανάλυσης δεδομένων τόσο κλασικών στατιστικών μεθόδων όσο και σύγχρονων τεχνικών μηχανικής μάθησης. Στόχος του είναι οι φοιτητές να λάβουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στο να αναλύσουν οποιαδήποτε δεδομένα και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα που θα τους επιτρέψουν να λάβουν καλύτερες αποφάσεις σχετικές με το αντικείμενο που μελετούν.​​ Το μάθημα δίνει έμφαση στη χρήση Η/Υ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ανάλυση δεδομένων: Προβλήματα, υποθέσεις και τεχνικές​​ 

 • Τύποι δεδομένων: στατικά και μεταβαλλόμενα,​​ ντετερμινισμός και αβεβαιότητα

 • Περιγραφική Ανάλυση

 • Κατανομές και Προσομοίωση

 • Στατιστική Συμπερασματολογία (Διαστήματα Εμπιστοσύνης, Παραμετρικοί και Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι Υποθέσεων)

 • Ανάλυση Παλινδρόμησης

 • Ανάλυση Διακύμανσης

 • Προετοιμασία δεδομένων (κανονικοποίηση και εξαγωγή χαρακτηριστικών)​​ 

 • Μείωση της διάστασης των δεδομένων

 • Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών (PCA)

 • Ταξινόμηση δεδομένων και ταξινομητές (Μπεϋζιανοί,​​ Nευρωνικά δίκτυα, Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (SVM), ταξινομητές ελάχιστης απόστασης, κ.λπ.)

 • Ομαδοποίηση δεδομένων: ορισμοί μέτρα και αλγόριθμοι ομαδοποίησης​​ 

 • ​​ Προσαρμογή καμπυλών και πρόβλεψη

 • Ανάλυση χρονοσειρών

 • Δεδομένα υπό αβεβαιότητα

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση ​​ (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

SPSS, R, WEKA, OCTAVE, Python​​ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Φουσκάκης, Δ. (2013). Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση της​​ R. Εκδόσεις Τσότρας.​​ Αθήνα.

 • Γναρδέλλης Χαρ.: «Ανάλυση Δεδομένων με το​​ SPSS14.0 για​​ Windows», Εκδ.​​ Παπαζήση, Αθήνα, 2006​​ 

 • Μπερσίμης Σ. , Σαχλάς Α., Εφαρμοσμένη στατιστική με χρήση του​​ IBM​​ SPSS​​ Statistics​​ 23 , Εκδόσεις Τζιόλα​​ 

 • D C. Montgomery and G C Runger Applied Statistics and Probability for Engineers, 6th Edition, John Wiley & Sons, Inc

 • Simon​​ Haykin, Νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

 • Γεώργιος Ρίζος, ΤΕΧΝΗΤΑ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

 • S.​​ Theodoridis,​​ K.Koutroumbas, Αναγνώριση Προτύπων, Εκδόσεις Πασχαλίδη, 2012

 

Α’ εξάμηνο

105. Αλγόριθμοι και προχωρημένες δομές δεδομένων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Βασικές Γνώσεις

ΕΞΑΜΗΝΟ

Α’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες​​ θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η θεωρητική μελέτη αλγορίθμων, παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων σχεδιασμού αλγορίθμων και η κατανόηση του ασυμπτωτικού συμβολισμού, της ανάλυσης πολυπλοκότητας αλγορίθμου και αναπαράστασης​​ του χρόνου εκτέλεσης αλγορίθμων. Εξοικείωση με θέματα όπως: NP πληρότητα, πρόβλημα τερματισμού, αναδρομή, αλγοριθμικές τεχνικές (άπληστη μέθοδος, διαίρει και βασίλευε, δυναμικός προγραμματισμός). Κατανόηση και υλοποίηση βασικών δομών δεδομένων όπως λιστών,​​ στοιβών, ουρών, δένδρων αναζήτησης, σωρών, union-find αφηρημένων τύπων δεδομένων. Κατανόηση βασικών ιδιοτήτων δένδρων και προχωρημένων δομών δεδομένων. ​​ Κατανόηση κατακερματισμού. Κατανόηση της έννοιας των γραφημάτων, Δομές δεδομένων για αναπαράσταση γραφημάτων και δικτύων, παρουσίαση θεμελιωδών αλγορίθμων γραφημάτων και αλγορίθμων εύρεσης συντομότερων διαδρομών σε γραφήματα. Αναζήτηση κατά πλάτος, αναζήτηση κατά βάθος, αναζήτηση ομοιόμορφου κόστους σε κατευθυνόμενα και μη κατευθυνόμενα γραφήματα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Θεωρητική μελέτη αλγορίθμων, Ασυμπτωτικός ρυθμός αύξησης, πολυπλοκότητα. NP Πληρότητα.

 • Αλγοριθμικές τεχνικές (Αναδρομή, Άπληστη μέθοδος, Διαίρει & Βασίλευε, Δυναμικός Προγραμματισμός)

 • Προχωρημένες Τεχνικές Αναζήτησης & Ταξινόμησης

 • Αφηρημένοι​​ τύποι δεδομένων.

 • Λίστες - Στοίβες - Ουρές

 • Δένδρα - δυαδικά δένδρα αναζήτησης, Μαύρα Κόκκινα, Β-Δέντρα

 • Κατακερματισμός.​​ 

 • Γραφήματα, Θεωρία Γράφων, Αποστάσεις, Κεντρικότητα, Συντομότερα μονοπάτια, Περιοδεύων Πωλητής, Hamilton

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση ​​ (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

C++, Java, Python​​ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Cormen, Leiserson, Rivest and Stein, Introduction to Algorithms, 3rd Edition MIT Press, 2009

 • Kleinberg and Tardos, Algorithm Design, First edition, Addison Wesley, 2005.

 • Kurt Mehlhorn and Peter Sanders "Algorithms and Data Structures - The Basic Toolbox" ​​ Springer-Verlag 2008 (Μεταφρασμένο/​​ Κλειδάριθμος​​ 2013)

 • Dasgupta, Papadimitriou and Vazirani, Algorithms, McGraw-Hill, 2006.

 • Edmonds​​ Jeff: Αλγόριθμοι: Σύγχρονες Προσεγγίσεις, 2016

 • Γ.Φ. Γεωργακόπουλος Δομές Δεδομένων, Έννοιες, Τεχνικές και Αλγόριθμοι,., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2002.

 • M. Goodrich, R. Tamassia, M. Goldwasser, Data Structures and Algorithms in Python 1st Edition (2013)

 • Ι.​​ Μανωλόπουλος, Α. Παπαδόπουλος, Κ. Τσίχλας, Θεωρία και Αλγόριθμοι Γράφων, , Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2014​​ 

 

Β’ εξάμηνο

 

201. Λειτουργικά συστήματα, ταυτόχρονος και παράλληλος προγραμματισμός

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επισκόπηση Λειτουργικών Συστημάτων και κατανόηση των βασικών αρχών λειτουργίας τους. Ταυτοχρονισμός, χρονοδρομολόγηση και διεκπεραίωση, διαχείριση μνήμης, ασφάλεια και προστασία, εικονικές​​ μηχανές, διαχείριση συσκευών, συστήματα αρχείων, συστήματα πραγματικού χρόνου, ενσωματωμένα συστήματα, ανοχή σφάλματος, εκτίμηση απόδοσης συστήματος.​​ 

Επισκόπηση εννοιών που ανακύπτουν κατά τον προγραμματισμό σε κατανεμημένα, παράλληλα και ταυτόχρονα συστήματα. Προγραμματισμός ​​ σε περιβάλλοντα παράλληλου και κατανεμημένου προγραμματισμού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Λειτουργικά συστήματα

  • Ταυτοχρονισμός

  • Χρονοδρομολόγηση και διεκπεραίωση (​​ scheduling​​ and​​ dispatch)

  • Διαχείριση μνήμης

  • Ασφάλεια και προστασία

  • Εικονικές​​ μηχανές (virtual machines)

  • Διαχείριση συσκευών

  • Συστήματα αρχείων

  • Συστήματα πραγματικού χρόνου

  • Ενσωματωμένα συστήματα (embedded systems)

  • Ανοχή σφάλματος

  • Εκτίμηση απόδοσης συστήματος

 • Ταυτόχρονη και παράλληλη εκτέλεση​​ 

  • Διεργασίες, νήματα, συγχρονισμός υπολογισμών, συνθήκες ανταγωνισμού (data​​ races), αδιέξοδα (deadlocks), λιμοκτονία (starvation), πρόοδος εργασίας (liveness), μη ντετερμινισμός

 • Προγραμματισμός συστημάτων κοινόχρηστης μνήμης

  • PThreads,​​ OpenMP

 • Προγραμματισμός συστημάτων κατανεμημένης μνήμης

  • MPI

 • Ταυτόχρονος προγραμματισμός

  • Java​​ concurrency

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Εργασίες και τελική εξέταση

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • VirtualBox

 • MPICH

 • OpenMP

 • Java

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Λειτουργικά Συστήματα, 9η έκδοση,​​ Silberschatz​​ Abraham,​​ Peter​​ Baer​​ Galvin,​​ Greg​​ Gagne, Εκδόσεις Μ.​​ Γκιούρδας, 2013.​​ 

 • Σύγχρονα λειτουργικά συστήματα,​​ Tanenbaum​​ A., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

 • Εισαγωγή στον παράλληλο προγραμματισμό,​​ Pacheco​​ P., Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2011.

 • Παράλληλα συστήματα και προγραμματισμός,​​ Δημακόπουλος Β., Εκδόσεις​​ Κάλλιπος, 2016.

 

 

Β’ εξάμηνο

Κατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ

202. Υπολογιστικά νέφη

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 •  

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 •  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 •  

 

 

Β’ εξάμηνο

203. Κινητός και διάχυτος υπολογισμός

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή σε ​​ βασικές έννοιες κινητού και​​ διάχυτου υπολογισμού με έμφαση στη σχεδίαση και υλοποίηση τέτοιων συστημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Προγραμματισμός κατανεμημένων συστημάτων​​ 

 • Κατανεμημένοι πίνακες κατακερματισμού

 • Δομημένα συστήματα ομοτίμων

 • Αδόμητα συστήματα ομοτίμων

 • Bittorrent

 • Ζητήματα​​ κατανεμημένης επεξεργασίας

 • Κινητά και ασύρματα συστήματα

 • Μηχανισμοί επικοινωνίας

 • Web services

 • Soap

 • Rest

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Android SDK

 • Eclipse

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ι. Κάβουρας, Ι. Μήλης, Γ.​​ Ξυλωμένος, Α. Ρουκουνάκη, «Κατανεμημένα Συστήματα με​​ Java», 3η έκδοση, Κλειδάριθμος, 2011.

 

 

Β’ εξάμηνο

204. Κρυπτογραφία και ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση σύγχρονων αρχών ασφάλειας υπολογιστικών

συστημάτων. Οι φοιτητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την διαχείριση σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων λαμβάνοντας​​ υπόψιν θέματα ασφάλειας συστημάτων. Η κατανόηση θεμάτων κρυπτογράφησης μηνυμάτων, ηλεκτρονικών υπογραφών, χρησιμοποίησης κλειδιών ασφαλείας και γενικά θεμάτων ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Στόχοι ασφάλειας υπολογιστών.

 • Κρυπτογράφηση​​ συμμετρικών και ασυμμετρικών κλειδιών.

 • Συναρτήσεις Κατακερματισμού (Hash),

 • Συναρτήσεις κρυπτογράφησης (Block Cipher)

 • Ψηφιακές υπογραφές.

 • Πιστοποίηση και ανταλλαγή κλειδιών.

 • Υπερχείλιση buffer.

 • Έμπιστος υπολογισμός (Trusted Computing).

 • SQL injection

 • Επιθέσεις Phishing.

 • Επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (Denial of Service).

 • Worms και Botnets.

 • Συστήματα έξυπνων καρτών

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • VirtualBox

 • BackTrack Linux

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • William​​ Stallings,​​ Βασικές αρχές ασφάλειας δικτύων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος (2008).

 

 

Β’ εξάμηνο

205. Συναρτησιακός και λογικός προγραμματισμός

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ​​ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή σε έννοιες και τεχνικές δηλωτικού ​​ προγραμματισμού που υπερβαίνουν τις κλασικές προσεγγίσεις προστακτικού (διαδικαστικού, αντικειμενοστραφούς) προγραμματισμού. Οι φοιτητές εκτός της κατανόησης προγραμματιστικών εννοιών με ισχυρή μαθηματική βάση θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που τελευταία χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σε εφαρμογές για τις οποίες η ορθότητα της προγραμματιστικής λογικής και του ίδιου του προγράμματος αποτελούν αδιαπραγμάτευτες​​ απαιτήσεις.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Θεωρητικές βάσεις του συναρτησιακού προγραμματισμού

 • Στοιχεία λ – Λογισμού. Εφαρμογή και Αφαιρετικότητα

 • Βασικές έννοιες (Αναφορική Διαφάνεια, Οκνηρή αποτίμηση, Συναρτήσεις υψηλότερης τάξης, Κλειστότητα, Αμετάβλητες​​ καταστάσεις-αντικείμενα, Μονάδες, κλπ.)

 • Εισαγωγή στις γλώσσες Common Lisp και Haskell.​​ 

 • Υλοποίηση εφαρμογής με συναρτησιακό προγραμματισμό

 • Θεωρία λογικού προγραμματισμού

 • Λογικός προγραμματισμός για αναπαράσταση γνώσης​​ 

 • Λογικός προγραμματισμός με περιορισμούς

 • Λογικός προγραμματισμός και παγκόσμιος ιστός​​ 

 • Εισαγωγή στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

100% από ατομικές εργασίες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Swi-Prolog

 • Common-Lisp

 • Haskell

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Μητακίδης Γιώργος, Από τη λογική στο λογικό​​ προγραμματισμό και την​​ Prolog, Εκδόσεις Καρδαμίτσα

 • David S. Touretzky, COMMON LISP:A Gentle Introduction to Symbolic Computation, Carnegie Mellon University, The Benjamin/Cummings Publishing Company

 • Graham Hutton, Programming in Haskell, Cambridge University Press

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ εξάμηνο

206. Βάσεις δεδομένων και εφαρμογές διαδικτύου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Προχωρημένα θέματα​​ ανάπτυξης εφαρμογών ιστού και βάσεων δεδομένων με προγραμματισμό από την πλευρά του διακομιστή (server-side programming) και χρήση framework. Παρουσίαση αρχών και τεχνικών, και ενός framework.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εισαγωγικές έννοιες: Οι δύο τύποι εφαρμογών ιστού​​ (με έμφαση σε σελίδες, και υπηρεσίες), τα τμήματα μιας εφαρμογής ιστού, οι δύο τύποι προγραμματισμού (από την μεριά του διακομιστή και του πελάτη).

 • Αρχές σχεδίασης εφαρμογής με σελίδες, αναλυτική παρουσίαση πλαισίου τεχνολογιών ανάπτυξης, και​​ παραδείγματα ανάπτυξης εφαρμογής. Ειδικότερα, προχωρημένη παρουσίαση της σχέσης σχεσιακού και αντικειμενοστραφούς μοντέλου, και των τεχνολογιών Java EE: JPA, EJB, JSF, CDI.

 • Αρχές σχεδίασης εφαρμογής υπηρεσίας ιστού, αναλυτική παρουσίαση πλαισίου τεχνολογιών ανάπτυξης, και παραδείγματα ανάπτυξης εφαρμογής. Ειδικότερα, παρουσίαση τεχνολογιών Java EE για RESTful services.

 • Συμπληρωματική παρουσίαση και εφαρμογή αρχών αντικειμενοστραφούς σχεδίασης, χρήσης patterns προγραμματισμού, και αναδόμησης κώδικα.

ΤΡΟΠΟΣ​​ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομική εργασία ανάπτυξης εφαρμογής ιστού που συμπεριλαμβάνει γραπτή παρουσίαση των αρχών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται. Δυνατότητα συμπληρωματικής γραπτής εξέτασης.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Java​​ EE, διακομιστής εφαρμογών όπως​​ GlassFish​​ Server, και​​ IDE​​ όπως​​ NetBeans, βάσεις δεδομένων.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Oracle (2014) “Java Platform, Enterprise Edition, The Java EE Tutorial, Release 7, E39031-01”.

 • Goncalves, A. (2013) "Beginning Java EE 7", Apress.

 • Geary, D., Horstmann, C.S. (2010) "Core JavaServer​​ Faces", 3rd edition, Pearson Education.​​ 

 • Martin, R.C (2002) "Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices", Prentice Hall.

 

Β’ εξάμηνο

207. Ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες​​ θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εκμάθηση της ευέλικτης νοοτροπίας στην ανάπτυξη λογισμικού. Κατανόηση των διαφορών του παραδοσιακού τρόπου ανάπτυξης λογισμικού από την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού. Εκμάθηση ευέλικτων​​ τεχνικών όπως το Σκράμ και το​​ XP​​ και πως διαφοροποιείται το ένα από το άλλο. Αναφορά και σε άλλες ευέλικτες τεχνικές όπως​​ Lean​​ και​​ Kanban. Ανάπτυξη ικανότητας εφαρμογής στην πράξη των αρχών της ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού για την παραγωγή σύνθετου λογισμικού στο οποίο ζητείται ο ορισμός εκ νέου βασικής του λειτουργικότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Βασικές αρχές ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού και διαφορές από την ανάπτυξη λογισμικού σε στάδια

 • Το μανιφέστο για την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού

 • Πλεονεκτήματα και προκλήσεις της ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού

 • Συλλογή απαιτήσεων με ευέλικτο τρόπο

 • Ιστορίες χρηστών​​ (user​​ stories)

 • Ευέλικτες προσεγγίσεις και ευέλικτος σχεδιασμός

 • Ταχύτητα (velocity)

 • Σχεδίαση παραγωγής εκδόσεων και παρακολούθησης εκδόσεων

 • Σκραμ (scrum)

  • Ημερήσιες συναντήσεις

  • Σχεδίαση, παρακολούθηση, εκτέλεση και αναθεώρηση σπριντ (sprint)

  • Καθυστερούμενα (backlog)

 • XP (eXtreme Programming)

  • Αρχές​​ XP

  • Πρακτικές του​​ XP

  • Το μοντέλο εργασιών (process​​ model) του​​ XP

 • Σύγκριση Σκραμ και​​ XP

 • Άλλες ευέλικτες τεχνικές:​​ Lean,​​ Kanban

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ομαδική ή ατομική εργασία (70%) και γραπτή εξέταση (30%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Java, Eclipse for Java, Netbeans, IntelliJ, cucumber.io.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban, 1st​​ edition, ​​ Andrew​​ Stellman, Jennifer Greene, O’ Reilly, 2013

 • Agile Software Development, Principles, Patterns, and Practices, 1st​​ edition, Robrt Martin, Pearson, 2002

 • Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum, 1st​​ edition, Mike Cohn, Addison-Wesley Professional, 2009

 • Ανάλυση Συστημάτων, Ανάπτυξη Λογισμικού, Διαδίκτυο, Λογισμικό, Προγραμματισμός Διαδικτύου, Τεχνολογία Λογισμικού, Τεχνολογίες​​ WWW, Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού, 1η​​ έκδοση, Armando Fox, David Patterson, Κλειδάριθμος ΕΠΕ, 2017

 

Β’ εξάμηνο

208.​​ Εξόρυξη μεγάλων δεδομένων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση στους φοιτητές προηγμένων τεχνικών ανάλυσης και​​ επεξεργασίας δεδομένων καθώς και τεχνικών παρουσίασης και απεικόνισης δεδομένων καθώς επίσης και της εφαρμογής τους σε μεγάλα δεδομένα (big data). Η παρουσίαση εργαλείων για την δημιουργία παράλληλων αλγορίθμων όπως το Map Reduce καθώς και η μελέτη κατανεμημένων συστημάτων αρχείων. Η κατανόηση της αναζήτησης ομοιότητας καθώς και αλγορίθμων και τεχνικών δεδομένων για την επεξεργασία γρήγορων ροών δεδομένων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Εύρεση προτύπων στην εξόρυξη δεδομένων

 • Βασικές τεχνικές εξόρυξης δεδομένων και​​ εύρεσης συχνών προτύπων και συσχετίσεων

 • Μέτρα αξιολόγησης προτύπων

 • Αναζήτηση Ομοιότητας

 • Minhashing &κατακερματισμός με διατήρηση τοπικότητας ​​ 

 • Εξόρυξη πολυεπίπεδων, πολυ-διάστατων προτύπων

 • Εξόρυξη ακολουθιακών προτύπων

 • Εξόρυξη γραφικών προτύπων

 • Εφαρμογές εξόρυξης προτύπων

 • Στατιστικές Τεχνικές

 • Βασικές τεχνικές οπτικοποίησης δεδομένων

 • Σχεδιασμός και κατασκευή απεικονίσεων

 • Οπτικοποίηση μη δομημένων πληροφοριών

 • Map Reduce

 • Τεχνολογία μηχανών αναζήτησης, αλγόριθμος Page-Rank,

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (60%) και ​​ project​​ υλοποίησης (40%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • WEKA

 • Hadoop/MapReduce

 • Apache Spark

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Jure Leskovec, Amand Rajaraman, Jeffrey David Ullman “Mining of Massive Datasets” 2nd Edition Cambridge University Press 2014​​ 

 • Anand​​ Rajaraman​​ and​​ Jeffrey​​ David​​ Ulman​​ “Εξόρυξη από Μεγάλα Σύνολα Δεδομένων» Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών 2013​​ 

 • Bart Baesens “Analytics in a Big Data World” Wiley 2014​​ 

 • Tan Pang - Ning,Steinbach Michael,Kumar Vipin

 • Εισαγωγή στην Εξόρυξη δεδομένων, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ​​ &ΥΙΟΙ Α.Ε.

 • Jiawei Han, Micheline Kamber and Jian Pei Data Mining: Concepts and Techniques. Morgan Kaufmann 3rd edition 2011

 

 

Β’ εξάμηνο

209. Επιχειρησιακή έρευνα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και​​ εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τεχνικές επίλυσης προβλημάτων στα οποία ζητείται η λήψη των πλέον συμφερουσών αποφάσεων για τα δεδομένα που διαθέτουν. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του​​ μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:​​ 

 • Να έχουν μια σαφή εικόνα των δυνατοτήτων που παρέχουν τα εργαλεία της επιχειρησιακής έρευνας

 • Να είναι σε θέση να εκφράσουν με μαθηματικό μοντέλο ένα φυσικό πρόβλημα, να εντοπίσουν τις μεταβλητές του, τα​​ κριτήρια βελτιστοποίησης και τους περιορισμούς που διέπουν τη λειτουργία του συστήματος

 • Να αντιλαμβάνονται τις βασικές κατηγορίες μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, τις δυνατότητες και περιορισμούς που προσφέρουν και τις κατηγορίες των αποφάσεων που αντιμετωπίζουν.

 • Να εφαρμόζουν τεχνικές και αλγορίθμους της επιχειρησιακής έρευνας για την επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων

 • Να χρησιμοποιούν την κατάλληλη μεθοδολογία αναλύσεως και προσδιορισμού βέλτιστης λύσεως στην λήψη αποφάσεων

 • Να χρησιμοποιήσουν βασικά διαθέσιμα εργαλεία Η/Υ (προγράμματα λογισμικού) στην επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης με εργαλεία Επιχειρησιακής Έρευνας

 • Να προγραμματίζουν αλγόριθμους γραμμικού προγραμματισμού

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Γραμμικός προγραμματισμός, μοντελοποίηση με γραμμικό προγραμματισμό

 • Μέθοδος Simplex και ανάλυση ευαισθησίας.

 • Το δυικό πρόβλημα.

 • Προβλήματα μεταφοράς και μεταφόρτωσης

 • Προβλήματα αναθέσεων

 • Προγραμματισμός στόχων

 • Ακέραιος προγραμματισμός

 • Προσομοίωση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες​​ (40%) και γραπτή εξέταση (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • IBM ILOG CPLEX Optimization Studio; Anaconda Python; Geogebra; LiPS LPSolve IDE Microsoft Excel Solver + Frontline Solver; Άλλα Λογισμικά Ανοικτού Κώδικα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Taha​​ H., «Επιχειρησιακή Έρευνα», 9η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα 2015​​ 

 • Υψηλάντης Π., Επιχειρησιακή Έρευνα: Εφαρμογές στη σημερινή επιχείρηση, εκδ. ​​ Πρόπομπος, Αθήνα 2006.

 • Κώστογλου, Β. «Επιχειρησιακή Έρευνα και Οργάνωση Συστημάτων Παραγωγής», Εκδόσεις Τζιόλα 2016

 • Αγγελής, Β., 2008. «Γραμμικός​​ Προγραμματισμός», Εκδόσεις ΕΑΠ.

 • Πραστάκος Γ., Διοικητική Επιστήμη, Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, εκδ.​​ Σταμούλης, Αθήνα 2000.

 • Λουκάκης Μ., Γραμμικός Προγραμματισμός, Αριστοποίηση σε Δίκτυα, εκδ.​​ Ζυγός, Θεσσαλονίκη 1994.

 • Οικονόμου Γ.Σ., Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, τόμος Α, εκδ.​​ Ευγ. Μπένου, Αθήνα 1999.

 • Τσάντας Ν.Δ., Βασιλείου Π.–Χ.Γ., Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές, εκδ.​​ Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2000.

 

 

Β’ εξάμηνο

210.​​ Ιατρική πληροφορική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής)

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές του αντικειμένου της ιατρικής​​ πληροφορικής και των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων στην ιατρική καθώς επίσης και της επεξεργασίας βιοϊατρικών σημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Η Πληροφορική στην Υγεία και την Ιατρική

 • Εισαγωγή στην Ιατρική Πληροφορική

 • Ιατρικά Δεδομένα και Πρότυπα •

 • Πληροφοριακά Συστήματα στην Ιατρική Τηλεϊατρική & Κινητή Υγεία

 • Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης στην Ιατρική

 • Επεξεργασία Βιοϊατρικών Σημάτων

 • Βιοϊατρικά Σήματα

 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 • Διακύμανση Καρδιακής Συχνότητας

 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα

 • Ηλεκτρομυογράφημα

 • Εμβρυακό Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 • Ανάλυση της Κινητικής Κατάστασης

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Matlab

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Αγγελίδης Π., Ιατρική Πληροφορική​​ Tόμος Α’. Τηλεϊατρική, Έξυπνες Κάρτες, Ηλεκτρονικές​​ Υπηρεσίες Υγείας, Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

 • Δελήμπασης​​ K.,​​ Nικηφορίδης Γ., Ιατρική Πληροφορική, Ε.Α.Π., Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 

 

Β’ εξάμηνο

211. Επιχειρηματική Ευφυΐα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες​​ θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

 

 

Β’ εξάμηνο

212. Υπολογιστική νοημοσύνη

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Πληροφορικής

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και​​ εργαστήριο

ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει προηγμένες υπολογιστικές ​​ τεχνικές εμπνευσμένα από τα βιολογικά δίκτυα νευρώνων, από τη φύση καθώς και θέματα που χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και ασάφεια.  ​​​​ Το​​ μάθημα αναμένεται να δώσει στους φοιτητές την ικανότητα να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την κατάλληλη τεχνική υπολογιστικής Νοημοσύνης για την επίλυση για την συστηματική επίλυση επιστημονικών ή τεχνολογικών προβλημάτων και τη χρήση τους σε εφαρμογές. Να κατανοήσουν οι φοιτητές διαφορετικά μοντέλα Νευρωνικών Δικτύων, να​​ σχεδιάσουν μοντέλα και αλγόριθμους βαθιάς μάθησης, ​​ συνελικτικών νευρωνικών δικτύων και ανατροφοδοτούμενων νευρωνικών δικτύων καθώς και να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές εκπαίδευσης. Να παρουσιάσει τις έννοιες της Αναπαράσταση Γνώσης, Συλλογιστικής και Εξαγωγής Συμπερασμάτων, της Ασαφούς Λογικής και σχεδιασμού Ασαφών Συστημάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Νευρωνικά δίκτυα και υπολογισμοί. Μάθηση στα νευρωνικά δίκτυα. Εκπαίδευση και γενίκευση. ​​ Προβλήματα ταξινόμησης και παλινδρόμησης. Ενισχυτική μάθηση (reinforcement​​ learning). ​​ Εκπαίδευση με επίβλεψη. Εκπαίδευση χωρίς επίβλεψη. Διανυσματική κβαντοποίηση, αυτο-οργανούμενοι χάρτες​​ Kohonen​​ και εφαρμογές.

 • Βαθιά συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα, ανατροφοδοτούμενα νευρωνικά δίκτυα, στοχαστικοί αλγόριθμοι εκπαίδευσης.. Τεχνικές μη επιβλεπόμενης βαθιάς μάθησης χρησιμοποιώντας μεταβολικούς αυτόματους κωδικοποιητές και παραγωγικά δίκτυα αμφισβήτησης.

 • Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Γνώσης. Τεχνολογία Δημιουργία Γνώσης, Προηγμένες Συλλογιστικές, Ασαφή Λογική, Ασαφή Σύνολα, Συναρτήσεις Συμμετοχής, Ασαφείς Σχέσεις, Ασαφής Συλλογιστική, Σχεδιασμός Ασαφών Συστημάτων.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

100 % από ατομικές εργασίες.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

MATLAB, Neural Network Toolbox, TensorFlow, ​​ Octave, CLOS, JESS

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Διαμαντάρας,​​ Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Αθήνα,​​ Ελλάς:​​ Κλειδάριθμος, 2007.

S. Haykin, Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999.

 

 

Β’ εξάμηνο

213.​​ Διαδίκτυο των πραγμάτων και​​ edge​​ computing

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Δικτύων

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εισαγωγή στο διαδίκτυο των πραγμάτων, η εξοικείωση των φοιτητών με τις έννοιες και τις επιπτώσεις του IoT στην καθημερινότητα, η επίδραση του όγκου των συσκευών και δεδομένων στην αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη εφαρμογών. Περαιτέρω οι φοιτητές αναπτύσσουν υποσυστήματα και δημιουργούν εφαρμογές ΙοΤ, στα πλαίσια εξαμηνιαίας εργασίας. ​​ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Αρχιτεκτονική του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT)

 • Πρωτόκολλα επικοινωνίας ΙοΤ

 • Τερματικές Συσκευές και πύλες επικοινωνίας στο IoT (Υλισμικό)

 • Λειτουργικά συστήματα και διεργασίες σε συσκευές περιορισμένων πόρων

 • Κατανομή υπολογιστικών διεργασιών σε δίκτυα IoT​​ 

 • Διαλειτουργικότητα συσκευών και διαχείριση όγκου δεδομένων (Big Data)

 • Πλατφόρμες διαχείρισης συσκευών και ανάπτυξης εφαρμογών

 • Eφαρμογές ΙοΤ:

  • Έξυπνες Πόλεις / Μεταφορές (Smart Cities / Logistics)

  • Έξυπνα δίκτυα διαχείρισης ενέργειας (Smart Grid)

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Code Composer Studio

 • Arduino SDK

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Hakima Chaouchi, The Internet of Things: Connecting Objects, Wiley, ISBN​​ 978-1-84821-140-7, May 2010.

 • D. Norris, “The Internet of Things: Do-It-Yourself at Home Projects for Arduino, Raspberry Pi and BeagleBone Black”, McGraw-Hill Education, ISBN 978-00718-352-0, January 2015.

 

 

Β’ εξάμηνο

214.​​ Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Δικτύων

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να επεκτείνει και να εμβαθύνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριων σε θέματα που​​ σχετίζονται με τις τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης ασύρματων και οπτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Αρχές σχεδίασης τηλεπικοινωνιακών​​ δικτύων

 • Διάδοση σήματος

 • Σχεδίαση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

 • ​​ Φυσικό επίπεδο​​ τηλεπικοινωνιακού συστήματος

 • ​​ Ανάλυση και Μοντελοποίηση των Διαλείψεων/Παρεμβολών

 • ​​ Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση.

 • Διάμόρφωση OFDM

 • ​​ Τεχνικές πολλαπλών κεραιών MIMO

 • Προδιαγραφές επιπέδων τηλεπικοινωνιακού συστήματος

 • Προσομοίωση και επαλήθευση

 • Αρχές λειτουργίας​​ οπτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών:

 • Το φως ως φέρον-οπτική

 • Οπτικές ίνες

 • Οπτικοί πομποί

 • Οπτικοί δέκτες

 • Οπτικοί ενισχυτές

 • Κβαντικοί υπολογιστές:

 • Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός του φωτός

 • Κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης

 • Αρχές λειτουργίας κβαντικών​​ υπολογιστών

 • Κβαντικό​​ bit

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση ​​ (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • ADS, AWRD

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ασύρματες Επικοινωνίες Δίκτυα & Συστήματα,​​ Beard​​ Stallings

 

 

Β’ εξάμηνο

215. Δίκτυα επόμενης γενιάς

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Δικτύων

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να επεκτείνει και να εμβαθύνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριων σε θέματα που σχετίζονται με νέες τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης κινητών και ασυρμάτων δικτύων και ετερογενών δικτύων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Νέες​​ τεχνολογίες κινητών και ασύρματων δικτύων

 • Νέα γενιά δικτύων πρόσβασης και θέματα ετερογενών δικτύων.​​ 

 • Διαχείριση κινητικότητας

 • Ετερογενή δίκτυα​​ μακροκυψελών–φεμτοκυψελών

 • Αντιμετώπιση παρεμβολών που προκαλούνται από τη νέα δομή και λειτουργία των δικτύων επόμενης γενιάς

 • ​​ Νέες δυνατότητες απ’ ευθείας επικοινωνίας μεταξύ τερματικών συσκευών

 • Προοπτικές και τεχνικές ανάπτυξης εφαρμογών που αξιοποιούν τις προηγμένες δυνατότητες των δικτύων επόμενης γενιάς

 • ​​ Αποδοτική διαχείριση ασύρματων πόρων

 • ​​ Απειλές και οι τεχνικές παροχής ασφάλειας των κινητών επικοινωνιών

 • Τεχνολογίες χαμηλότερου κόστους, με ευκολη συντήρηση και προσαρμογή στα τοπικά​​ περιβάλλοντα

 • Ευέλικτες μεθοδολογίες σχεδιασμού δικτύων που μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές τις εξελίξεις των αρχιτεκτονικών δικτύων

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση ​​ (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • ADS, AWRD

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ασύρματες​​ Επικοινωνίες Δίκτυα & Συστήματα,​​ Beard​​ Stallings

 

 

Β’ εξάμηνο

216. Δίκτυα κορμού και δίκτυα πρόσβασης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Δικτύων

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να​​ επεκτείνει και να εμβαθύνει τις γνώσεις των φοιτητών/τριων σε θέματα που σχετίζονται με δίκτυα κορμού και δίκτυα πρόσβασης. Να αναγνωρίζουν και να ιεραρχούν τους τρόπους πρόσβαση σε ένα δίκτυο. Να γνωρίσουν τα δίκτυα κορμού και τους τρόπου υλοποίησης τους.​​ Να ερμηνεύουν και να κωδικοποιούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των δικτύων. γνωρίζουν πρακτικά θέματα σχετικά με τεχνολογίες για τη διαχείριση των δικτύων. Να διαχειρίζονται και να εφαρμόζουν τεχνικές δρομολόγησης σε IP δίκτυα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Δίκτυα κορμού:

  • Οπτικά Δίκτυα (θέματα απωλειών - απόσβεσης οπτικών δικτύων, διασπορά οπτικών ινών, Οπτικά εξαρτήματα (couplers, οπτικοί πολυπλέκτες, οπτικά cross connectσ, κλπ)

  • Τεχνολογία και δίκτυα WDM- Συστήματα Οπτικής μεταγωγής

  • Θέματα​​ δρομολόγησης σε οπτικά δίκτυα (Στατικοί, Δυναμικοί Οπτικοί κόμβοι)

  • 1,10,100 Gigabit Ethernet,

  • Δίκτυο ΑΤΜ

 • Θέματα απόδοσης δικτύων​​ 

  • Βασικές αρχές αξιολόγησης ​​ της απόδοσης και σχετικά ζητήματα(π.χ. κλιμάκωση)​​ 

  • Θέματα ​​ Delays and latency.

  • Περιπτώσεις μελέτης​​ απόδοσης σε κλασικά και σε σύγχρονα παραδείγματα (OSI layers, SDN, κά.)

  • Μετρικές δικτύων : Μέθοδοι και τεχνικές μετρήσεων στο διαδίκτυο.​​ 

 • Αρχιτεκτονικές μεταγωγής και δρομολόγησης

  • Αρχιτεκτονικές μεταγωγής L2 / L3 και αρχιτεκτονικές δρομολόγησης L3, πρωτόκολλα προώθησης και δρομολόγησης (ιεραρχική δρομολόγηση, CIDR, BGP, MPLS και δρομολόγηση πολλαπλών δρομολογίων). Περιγραφή και υλοποίηση ​​ VLANs και VPNs. Εμβάθυνση σε θέματα των MPLS δικτύων.

  • Το δίκτυο MPLS και η σύγκρισή του με τα συμβατικά δρομολογημένα IP.

  • Πρωτόκολλο διανομής ετικετών MPLS και ανάπτυξη του σε δίκτυα MPLS.

  • Υπηρεσίες MPLS. Αρχιτεκτονική του δικτύου VPN MPLS. Διεύθυνση IPv6, δρομολόγηση IPv6.

 • Δίκτυα Πρόσβασης​​ 

  • Τεχνολογίες και τρόποι σύνδεσης στο Point of Presence (POP)

  • Fiber to the Curb/Cabinet (FTTC), Fiber to the Building (FTTB). Fiber to the Home (FTTH),​​ Αρχιτεκτονικές​​ FTTC/B+VDSL

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • Λογισμικό Προσομοίωσης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ramaswami, R., Sivarajan, K., & Sasaki, G.​​ (2009). Optical networks: a practical perspective. Morgan Kaufmann.

 • Χρήστος Βασιλόπουλος, Διαμαντής Κωτούλας, Δημήτριος Ξενικός, Πέτρος Βούδδας, Γιώργος Χελιώτης,​​ 

 • Γιώργος Αγαπίου, ​​ Τηλέμαχος Δούκογλου, Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς, Εκδόσεις​​ Κλειδάριθμος

 • Perros, H. G. (2005). Connection-oriented networks: SONET/SDH, ATM, MPLS and optical networks. John Wiley & Sons.

 • Haverkort, B. R. (1998). Performance of computer communication systems: a model-based approach. New York, NY, USA.

 

 

Β’​​ εξάμηνο

217. Μοντελοποίηση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Δικτύων

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαδικασιών​​ μοντελοποίησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τα οποία βασίζονται σε υπάρχουσες τεχνικές υλοποίησης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Διεπιφάνεια αέρα

 • Ευθεία (κάτω ζέυξη)-Downlink​​ 

 • Τεχνική​​ πολλαπλής​​ πρόσβασης​​ ορθογώνιας​​ διαίερεσης​​ χρόνου​​ –Orthogonal​​ Frequency​​ Division​​ Multiple​​ Access​​ ((OFDMA)

 • Αντίστροφη (Άνω ζεύξη)

 • Τεχνική πολλαπλής πρόσβασης διαίρεσης συχνότητας μονού φέροντος ​​ –​​ Single​​ Carrier-Frequency​​ Division​​ Multiple​​ Access​​ (​​ SC-FDMA)

 • Ορισμός τρόπων πολλαπλής εκπομπής

 • Μηχανισμός προσαρμογής σύνδεσης (Link​​ adaptation)

 • Προσαρμοστική Διαμόρφωση και Κωδικοποίηση (Adaptive​​ modulation​​ &​​ coding)

 • Adaptive precoding

 • ​​ Προσαρμοστικές κεραίες πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων (MIMO)​​ 

 • Βαθμίδες ή αριθμός στρωμάτων

 • Ευέλικτη κατανομή εύρους ζώνης

 • Υπολογιστικά αποδοτική​​ turbo coding​​ 

 • Προσομοίωση και επαλήθευση

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές εργασίες (40%) και γραπτή εξέταση ​​ (60%)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • ADS, AWRD

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Ασύρματες Επικοινωνίες Δίκτυα & Συστήματα,​​ Beard​​ Stallings

 • Κεραίες,​​ J.D.​​ Krauss,​​ R.J.​​ Marhefka

 

 

Β’ εξάμηνο

218.​​ Προηγμένες τεχνικές ψηφιακής σχεδίασης​​ VLSI

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Υλικού

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατανόηση, σχεδίαση και έλεγχος ορθής λειτουργίας συστημάτων VLSI

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Σύντομη​​ αναδρομή σε γλώσσες περιγραφής υλικού και στον σχεδιασμό σε επίπεδο κυκλώματος (Συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα, μηχανές καταστάσεων, παραδείγματα σε επίπεδο κυκλώματος),

 • Σχεδιασμός σε επίπεδο υποσυστήματος (Υποσυστήματα χειριστών​​ δεδομένων, διατάξεων και ειδικού σκοπού),

 • Εργαλεία ​​ και μεθοδολογίες σχεδίασης συστημάτων.

 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας (Δοκιμή, αποσφαλμάτωση και επαλήθευση, σχεδίαση για έλεγχο ορθής λειτουργίας).

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ατομικές Εργασίες (100% του συνολικού βαθμού)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

 • ALTERA Quartus II

 • Mentor Graphics ModelSim

 • Electric VLSI Design System

 • CADENCE EDA Tools

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • N.​​ Weste​​ &​​ D.​​ Harris, Σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων​​ CMOS​​ VLSI, 4η έκδοση, 2011,​​ ISBN-10: 0-321-54774-8

 • V.​​ A.​​ Pedroni,​​ Σχεδιασμός κυκλωμάτων με τη​​ VHDL, 2007,​​ ISBN: 978-960-461-118-8

 

 

Β’ εξάμηνο

219. Ολοκληρωμένα κυκλώματα υψηλών ταχυτήτων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Υλικού

ΕΞΑΜΗΝΟ

Β’

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ

3​​ ώρες θεωρία και εργαστήριο

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

6

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός​​ του μαθήματος είναι η ανάλυση και σχεδίαση ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ενισχυτών σε μικροκυματικές συχνότητες με βάση παραμέτρους σκέδασης καθώς και χρήση ειδικευμένων πακέτων CAD.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ιδιότητες και εφαρμογές μονολιθικών μικροκυματικών κυκλωμάτων.

 • Γραμμή μεταφοράς μικροταινίας

 • Χαρακτηριστικά μικροκυματικών τρανζίστορ

 • Παθητικές μικροκυματικές διατάξεις.​​ 

 • Ενεργές​​ III-V​​ διατάξεις

 • Σχεδίαση ενισχυτών

 • Ενισχυτές χαμηλού θορύβου

 • Συντονιζόμενοι ενισχυτές

 • Σχεδίαση ταλλαντωτών