Πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2022

Ημερομηνία Μάθημα ΏρεςΔιδάσκοντες  
Τετάρτη
9/2/2022
Προηγμένες δικτυακές τεχνολογίες16:00-19:00Στεργίου Ελευθέριος, Μαργαρίτη Σπυριδούλα
Δευτέρα
14/2/2022
Αλγόριθμοι και προχωρημένες δομές δεδομένων16:00-19:00Στύλιος Χρυσόστομος, Γκόγκος Χρήστος 

Τρίτη
15/2/2022

Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων και ενσωματωμένα συστήματα15:00-20:00Γλαβάς Ευριπίδης, Δουμένης Γρηγόριος 
Πέμπτη
17/2/2022
Ανάλυση δεδομένων με κλασικές τεχνικές και με τεχνικές μηχανικής μάθησης16:00-19:00Αδάμ Σταύρος, Αντωνιάδης Νικόλαος
Παρασκευή 18/2/2022Προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας σημάτων 16:00-20:00Τζάλλας Αλέξανδρος, Αντωνιάδης Νικόλαος, Γιαννακέας Νικόλαος